Tarieven

Omdat ik gebruik maak van professionele software, waardoor ik sneller een aangifte elektronisch kan indienen, of een toeslag kan aanvragen, is dit verwerkt in onderstaande tarievenlijst. Graag kom ik bij u aan huis, binnen de bebouwde kom van de gemeente Raalte reken ik geen reistijd of reiskosten. Buiten de bebouwde kom van de gemeente Raalte reken ik € 0,23 per kilometer, en daarbij €  40,– per gereisd uur, met een minimumbedrag van €  5,–. Genoemde bedragen zijn alle inclusief 21% BTW.
Voor ondernemers bereken ik een uurtarief van €  33,- exclusief 21% BTW.

Werkzaamheden   inclusief  21% BTW

Aangifte inkomstenbelasting standaard                                     80,–
Extra aangifte partner of
inwonende kinderen standaard                                                    40,–
Aanvragen of wijzigen van toeslagen, zoals
zorgtoeslag, huurtoeslag en kinder(opvang)toeslag *              40,–
Aanvragen/ wijzigen voorlopige aanslag
inkomstenbelasting/zorgverzekeringswet *                              40,–
Aangifte schenkbelasting *                                                            80,–
Aangifte omzetbelasting *                                                              25,–
Administratieve hulp per uur                                                        40,–
* Dit tarief geldt alleen in combinatie met de aangifte inkomstenbelasting.

Voor een standaard aangifte inkomstenbelasting ga ik ervan uit dat de gegevens die hiervoor benodigd zijn, in één keer compleet worden aangeleverd, samen met een (eventuele) kopie-aangifte van voorgaand jaar ter vergelijking. De benodigde gegevens kunt u vinden op de Checklist IB 2018  op deze website. In het geval dat er extra specificaties in de aangiften nodig zijn, zoals een berekening van neveninkomsten, ondernemersactiviteiten, maar ook bijvoorbeeld uw aftrekpost ziektekosten, giften, en een verandering in uw situatie, zoals samenwonen, verhuizen, scheiden of overlijden, heeft dit extra aandacht nodig en wordt de extra tijd berekend in een uurtarief van   €   40,– per uur inclusief BTW. Als intermediair ben ik verplicht een volmacht door u te laten ondertekenen, voor het indienen van uw elektronische aangiften en toeslagen, dit kost u niets extra.